הבית באזור הכרמל

הוספת קומה שניה אדריכלות ועיצוב פנים לבית פרטי.

עליית הגג שהפכה לממלכת הילדים.

צילום: סטודיו קריאטיבה